Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 1   เที่ยวที่ 1 ชั้น 10 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  น้องพลอย          ผู้ขี่  สำลี    ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 2   เที่ยวที่ 2 ชั้น 9 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  ดังทะลุฟ้า         ผู้ขี่  แก่นคูณ  ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 3   เที่ยวที่ 3 ชั้น 8 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  ทองธารา  ผู้ขี่  ศิริมงคล   เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 4   เที่ยวที่ 4 ชั้น 7 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  จิ๋วแต่แจ๋ว           ผู้ขี่  ชาญศักดิ์  ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 5   เที่ยวที่ 5 ชั้น 6 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  เกียรติสยาม  ผู้ขี่  ยอดศักดา  เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 6   เที่ยวที่ 6 ชั้น 2 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  สิงห์สายฟ้า   ผู้ขี่  ยอดศักดา   เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 7   เที่ยวที่ 7 ชั้น 5 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  ชารีฟ                  ผู้ขี่  สุริโย    ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 8   เที่ยวที่ 8 ชั้น 1 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1   ภูสิงห์             ผู้ขี่  สุริโย      ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 9   เที่ยวที่ 9 ชั้น 4 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  เทพขวัญใจ  ผู้ขี่  พงศธร      เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 3 ต.ค. 58 เที่ยวที่ 10   เที่ยวที่ 10 ชั้น 3 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  ม.ม้าคึกคัก   ผู้ขี่  ศิริมงคล  เวลาวิ่ง ... Read more