Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 1 ชั้น 10 ระยะ 1,1000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ครุฑสุริยัน   ผู้ขี่  นำโชค      เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 9 ส.ค.57 เที่ยวที่ 2 เที่ยวที่ 2 ชั้น 9ก ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  เนฟเวอร์บีไฮด์  ผู้ขี่  นำโชค      ... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 3 เที่ยวที่ 3 ชั้น 8ก ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  คิดฮอด             ผู้ขี่  จเร       ... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 4 เที่ยวที่ 4 ชั้น 8 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  สู้แล้วรวย    ผู้ขี่  ศิริมงคล   เวลาวิ่ง... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 5 เที่ยวที่ 5 ชั้น 9 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  หน้ากากสิงห์   ผู้ขี่  พงศธร     เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 6 เที่ยวที่ 6 ชั้น 7 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  แบล็ค            ผู้ขี่  สมคิด     เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 7 เที่ยวที่ 7 ชั้น 5 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  อาชาชัยวงศ์      ผู้ขี่  เบสท์      เวลาวิ่ง... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 8 เที่ยวที่ 8 ชั้น 1 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  อิสรภาพ                             ... Read more
วันที่ 9 ส.ค. 57 เที่ยวที่ 9 เที่ยวที่ 9 ชั้น 6 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  โอเคที่รัก        ผู้ขี่  ปิติชัย   เวลาวิ่ง... Read more
วันที่ 9 ส.ค.57 เที่ยวที่ 10 เที่ยวที่ 10 ชั้น 3 ระยะ 1,100 เมตร ม้าชนะที่ 1  ไลอ้อนฮาร์ท  ผู้ขี่  พงศธร       เวลาวิ่ง ... Read more