Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 1 ชั้น 10 ระยะ 1,0000 เมตร ม้าชนะที่ 1  มงคลชัยวงศ์   ผู้ขี่  เบสท์      เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 20 ก.ค.57 เที่ยวที่ 2 เที่ยวที่ 2 ชั้น 9ก ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ซูปเปอร์โบโบ้     ผู้ขี่  ศิริมงคล    ... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 3 เที่ยวที่ 3 ชั้น 8ก ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ไปเลย            ผู้ขี่  ทวีชัย    เวลาวิ่ง... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 4 เที่ยวที่ 4 ชั้น 5 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ขวัญใจชัยวงศ์ ผู้ขี่  ศิริมงคล   เวลาวิ่ง... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 5 เที่ยวที่ 5 ชั้น 8 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ใจปรารถนา   ผู้ขี่  ศิริมงคล     เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 6 เที่ยวที่ 6 ชั้น 9 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  น้องไตเติ้ล       ผู้ขี่  สุริโย    ... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 7 เที่ยวที่ 7 ชั้น 6 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  พลายทอง           ผู้ขี่  สุริโย     ... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 8 เที่ยวที่ 8 ชั้น 1 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  เยอร์เบร่า                             ... Read more
วันที่ 20 ก.ค. 57 เที่ยวที่ 9 เที่ยวที่ 9 ชั้น 3 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  โชคชัยวงศ์     ผู้ขี่  ศิริมงคล   เวลาวิ่ง ... Read more
วันที่ 20 ก.ค.57 เที่ยวที่ 10 เที่ยวที่ 10 ชั้น 7 ระยะ 1,000 เมตร ม้าชนะที่ 1  ปักธงชัย           ผู้ขี่  ปิติชัย       ... Read more