ม้าทำเวลาดีที่สุด ระยะ 1,100 เมตร

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก 4 มกราคม – 14 มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

ชื่อม้า

สังกัดคอก

น้ำหนัก

ผู้ขี่

เวลาวิ่ง

 

นรสิงห์

เป็นหนึ่ง

7.2

ฉลองชัย

1/06.83 นาที

14 มิ.ย.57

ภูสิงห์

สามชัย

7.0

สมคิด

1/07.30 นาที

22 มี.ค.57

โชคมังกร

ฤทธิคุณ

7.3

ศิริมงคล

1/07.35 นาที

25 ม.ค.57

ทองแดง

เป็นหนึ่ง

7.0

เพรียว

1/07.35 นาที

14 มิ.ย.57

พานทอง ภัทราชัย

7.6

ศิริมงคล

1/07.36 นาที 22 มี.ค.57

หนุ่มเศรษฐี

นครชัยศรี

7.11

สมคิด

1/07.46 นาที

5 เม.ย.57

บัตเตอร์ฟลายแม็คควีนส์

คุณจิ๋ว

7.12

สุริโย

1/07.50 นาที

23 ก.พ.57

 

 

       

 

 

Copyright by INTERGAMES PARK All Rights Reserved